AUTO PLAC / SALON

JEDNOSTAVNO - BRZO - EFIKASNO

SOFTVER JE U FAZI TESTIRANJA !

HVALA NA RAZUMIJEVANJU !

 

Ovaj paket je namijenjen preduzećima koja se bave prodajom motornih vozila, motocikala, plovila i podrazumijeva:

  • Roba / Vozila
  • Kupci
  • Gotovinski računi
  • Izlazne fakture
  • Ulazne fakture
  • Obračun troškova
  • Uplate
  • Evidencija odloženog plaćanja
  • SMS notifikacija dužnika

 

Ovaj paket Vam omogućava da na jednostavan i efikasan način vodite evidenciju o svom poslovanju na način da u svakom trenutku imate tačnu informaciju o troškovima uvoza i održavanja vozila, evidenciji kupaca – dužnika i evidenciji obaveza prema dobavljačima.

Imate mogućnost štampanja – pregleda izvještaja na dnevnom, mjesečnom ili periodičnom nivou. Izvještaje možete štampati po svim dostupnim stavkama iz paketa tj. o vozilima, kupcima, uplatama, troškovima, dužnicima itd.

Sve što Vam je potrebno za brz i efikasan rad je