AUTO ŠKOLA

JEDNOSTAVNO - BRZO - EFIKASNO

SOFTVER JE U FAZI TESTIRANJA !

HVALA NA RAZUMIJEVANJU !

 

Ovaj paket je namijenjen Auto školama i podrazumijeva:

 • Usluge
 • Evidenciju kandidata
 • Evidenciju istruktora
 • Evidenciju polaganja
 • Evidenciju obuke
 • Glavna knjiga
 • Svjedočanstva
 • Spiskovi za polaganja
 • Izvjestaj sa polaganja
 • Spisak izdatih svjedočanstava
 • Izlazne fakture
 • Obračun troškova
 • Dugovanja
 • Uplate
 • Evidencija odloženog plaćanja
 • SMS notifikacija dužnika

Ovaj paket Vam omogućava da na jednostavan i efikasan način vodite Auto školu na način da u svakom trenutku imate tačnu informaciju o kandidatima, instruktorima, polaganju itd.

Imate mogućnost štampanja – pregleda izvještaja na dnevnom, mjesečnom ili periodičnom nivou. Izvještaje možete štampati po svim dostupnim stavkama iz paketa npr. spiskovi za polaganje, izvještaj sa polaganja, svjedočanstva, spisak izdatih svjedočanstava i sl.

Sve što Vam je potrebno za brz i efikasan rad je