Cefe-Restaurant Cloud POS Sistem

BEZ VELIKIH ULAGANJA

Za ugostitelje najprihvatljivije programsko rješenje na našem tržištu zbog svoje fleksibilnosti da se može prilagoditi svim vrstama objekata od malih caffe-restorana, sa kompletnim rešenjem na jednoj radnoj stanici, sve do velikih hotela sa desetinama kasa i centralizovanom bazom podataka.

Nema potrebe za kupovinom skupih POS terminala. Dovoljno je da imate običan računar, lap top ili tablet i naravno internet vezu.

Jednostavno povezivanje sa postojećom fiskalnom kasom ili fiskalnim štampačem i termalnim štampačem.

PRIMANJE PORUDžBE i automatsko kreiranje računa i naloga za kuhinju uz pomoć mobilnog telefona ili tableta ubrzaće i olakšati procese u Vašim objektima.

KASA na Windows i Android platformi.

ima integrisan kompletan backoffice, koji služi za kompletno upravljanje poslovanjem jedne kompanije. Integracijom sistema dobija se trenutan i kompletan uvid u cjelokupno poslovanje kompanije i mogućnost centralizovanog upravljanja svim resursima.

Pratite i kontrolišite vaše poslovanje iz bilo kog mjesta, bilo kada i sa bilo kog uređaja.

Napredni izvještaji pružiće vam realno stanje vašeg poslovanja