JEDNIM KLIKOM DO FAKTURE

NIKAD BRŽE I LAKŠE

Dolazeća fiskalizacija podrazumijeva da se svaki račun/faktura mora nalaziti u bazi podataka Poreske uprave. To znači da svako pravno lice mora imate neki softver/program kroz koji će praviti račune/fakture, a zatim ih fiskalizovati (elektronski poslati u bazu Poreske uprave gdje će dobiti fiskalni broj i vratiti se pravnom licu) da bi mogle biti upotrijebljene u platnom prometu.

ZA ONE KOJI SE TEŠKO ODRIČU WORD-a I EXCEL-a

ima jednostavno rješenje za sve one koji su svoje račune/fakture pravili kroz jedan od postojećih Office programa i nemaju potrebu za detaljnijom evidencijom poslovanja.

U ovom paketu svaki unos je slobodan. Datum i broj računa/fakture se generišu automatski, ali ih isto tako možete i ručno izmijeniti.

Unos KUPCA sa pratećim podacima je takođe slobodan, isto kao i unos usluge.

Stopu PDV-a birate sami.

Na kraju imate opcije da SNIMITE ili FISKALIZUJETE račun/fakturu.

NEMATE VIŠE POTREBU ZA ŠTAMPOM RAČUNA/FAKTURA

 

U sklopu ovog paketa imate opciju POŠALJI koja Vam daje mogućnost da se unese e-mail Vašeg knjigovođe, kao i e-mail kupca prilikom unosa podataka o KUPCU i račun/faktura će se automatski otpremiti na te e-mail adrese, tako da nemate više potrebu za štampom istih, čime štedite i NOVAC i VRIJEME.

RADITE U POKRETU !