O nama

KO SMO MI

Od osnivanja 2011. godine, osnovna djelatnost firme je izrada softverskih rješenja po zahtjevu partnera i izrada web i mobilnih aplikacija. Paralelno sa navedenim bavimo se i izradom web sajtova i on-line prodavnica.

U saradnji sa kompanijom Business Intelligence Consulting Montenegro razvili smo BInfo portal, koji je jedinstvena internet platforma preko koje se na brz i jednostavan način može pristupiti javnim, na internetu dostupnim bazama podataka o pravnim licima registrovanim u Crnoj Gori. Uvażavajući činjenicu da je kvalitetna, sadržajna i pravovremena informisanost osnov svake dobre odluke, za Vas smo skupili mnogo korisnih informacija na jednom mjestu.

Samostalno smo razvili portal evidencija.me,softvrsko rješenje namijenjeno mikro i malim preduzećima koja žele da unaprijede i pojednostave svoje poslovanje. Tu su i namjenski paketi za uspješno i efikasno obavljanje poslova u okviru specifičnih djelatnosti:

  • Agencije za registraciju vozila
  • Auto placevi / saloni
  • Auto škole
  • Ordinacije
  • Izdavanje smještaja i buking
KONTAKTIRAJTE NAS

NAŠA DJELATNOST

PROGRAMIRANJE
WEB I MOBILNE APLIKACIJE
WEB SAJTOVI
"SMART" TEHNOLOŠKA RJEŠENJA

Zahvaljujući razumijevanju poslovnih procesa, što je osnovni element u procesu digitalne transformacije poslovanja, u mogućnosti smo da korisnicima pružimo optimalna rješenja za povezivanje, digitalizaciju, automatizaciju i zaštitu svih segmenata poslovanja.

9001_27001

Softing d.o.o. poseduje sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001 i sistem menadžmenta bezbjednošću informacija u skladu sa zahtjevima standarda ISO/IEC 27001, sertifikovan od strane RIGCERT-a.”

NAŠA MISIJA

Kompanije su u svakodnevnoj potrazi za adekvatnim softverom koji će im omogućiti da tradicionalne i manuelne procese pretoče u digitalni kontekst, čime se fokus sa održavanja stavlja na razvoj poslovanja. Naša Misija je da im na tržištu omogućimo ostvarivanje poslovnih zamisli kroz uvođenje optimalnih tehnoloških rješenja koja će im pomoći da povežu, digitalizuju i zaštite svoj biznis.

NAŠA VIZIJA

Stremimo da budemo inspiracija i pokretačka snaga kroz izgradnju i njegovanje talentovanih ljudi koji stvaraju i uvode napredne tehnologije i da razvijemo poslovanje na novim tržištima. Cilj nam je da kreiramo i implementiramo rješenja iz oblasti pametnih sistema, poslovnih aplikacija i infrastrukture i pomognemo kompanijama da ostvare pun poslovni potencijal.

PERSPEKTIVA

INOVACIJE u razvoju tehnoloških rješenja koja će odgovoriti na izazove savremenog digitalnog društva. Unapređenje baze znanja i razvoj inovacionog kapaciteta omogućava nam da korisnicima ponudimo nestandardna rješenja koja će im pomoći da modernizuju poslovne procese, način proizvodnje i pružanja usluga u skladu sa novim tendencijama digitalne ekonomije.

ONI SU NAM UKAZALI SVOJE POVJERENJE

Korisnici naših usluga su sve bankarske institucije u Crnoj Gori, osiguravajuća društva, državne institucije, veliki privredni lanci itd.

Hvala im na ukazanom povjerenju !

RAZMIŠLJAJ POZITIVNO RADI DIGITALNO !!!