ORDINACIJA

JEDNOSTAVNO - BRZO - EFIKASNO

Ovaj paket je namijenje ordinacijama i podrazumijeva:

  • Usluge
  • Ulazne fakture
  • Izlazne fakture
  • Gotovinski računi
  • Evidencija pacijenata – istorija bolesti
  • Pregled doktora – dijagnoza
  • Nalazi
  • Primljena terapija u ordinaciji

 

Svaki zaposleni ima svoj zaseban dio u kome vidi i radi samo ono što je njemu potrebno ili odobreno od strane administratora.

Sve je atumoatizovano npr. kada pacijent obavi pregled, izvadi nalaze i primi terapiju u ordinaciji osoba koja vrši naplatu usluga ulaskom na pacijenta tačno vidi koje je sve usluge koristio i štampa račun tj. vrši naplatu.

Takođe je dostupno štapmanje  – pregled izvještaja na dnevnom, mjesečnom ili periodičnom nivou. Izvještaje možete štampati po svim dostupnim stavkama iz paketa tj. vezane za pacijete, izlazne ili ulazne fakture, preglede doktora, urađenih nalaza itd.

Sve što Vam je potrebno za efikasan rad je