TURIST

JEDNOSTAVNO - BRZO - EFIKASNO

SOFTVER JE U FAZI TESTIRANJA !

HVALA NA RAZUMIJEVANJU !

 

Ovaj paket je namijenje fizičkim licima i preduzećima koja se bave izdavanjem smještaja i podrazumijeva:

  • Usluge
  • Izlazne fakture
  • Gotovinski računi
  • Evidencija gostiju
  • Uplate
  • Rezervacije – booking
  • Veza sa rezervacijama na sajtu (API)
  • Veza sa svim prodajnim jedinicama hotelskog kompleksa

 

Ovaj paket Vam pomaže da na veoma jednostavan i brz način upravljate rezervacijama, vršite evidenciju gostiju u skladu sa domaćom regulativom, zasebno za domaće i strane goste. U svakom trenutku Vam je dostupan rad sa bilo kog uređaja. Potrebna Vam je jedino internet konekcija.

Imate mogućnost štampanja – pregleda izvještaja na dnevnom, mjesečnom ili periodičnom nivou. Izvještaje možete štampati po svim dostupnim stavkama iz paketa tj. vezane za goste, izlazne fakture, rezervacije i OBRAZAC ZA PLAĆANJE BORAVIŠNE TAKSE !

Ako posjedujeta sajt, kao dodatnu uslugu Vam nudimo mogućnost online plaćanja tj vršenja uplate od strane gosta direktno preko vešeg sajta na Vaš račun u banci. Ova usluga je dostupna u saradnji sa Hipotekarnom i NLB bankom u Crnoj Gori.

Sve što Vam je potrebno za brz i efikasan rad je